Please enable JavaScript to access this page.

Wednesday, June 10, 2009

Sarafi 4.0 và Google Chrome 2.0 - Ai mạnh hơn?

Với quảng bá với tiêu đề "Trình duyệt web mạnh nhất thế giới", ngay lập tức Sarafi 4.0 đã được mang ra so sánh với Google Chrome 2.0.

Chúng ta hãy nghiên cứu bằng phép thử sau về 2 tên tuổi mới ra mắt được xem là nhanh nhất hiện nay:

Trong bài viết, nhóm thử nghiệm thực hiện trên hệ thống gồm: CPU Core 2 Extreme QX9770 có tốc độ 2.0 GHz, bộ nhớ Ram 2GB, Windows Vista SP2 32 bit.

Bài kiểm tra được thực hiện trên 2 hệ thống đánh giá nổi tiếng hiện nay là SunSpider JavaScript và V8.

Trong bài thử nghiệm về tốc độ duyệt web java, Sarafi 4.0 đã vượt trội Google Chrome 2.0
Mặc dù cũng được trang bị một mã engine chuyên trị web java nhưng Chrome 2.0 cũng vẫn phải chịu thua trước sức mạnh của Netro engine mà Apple cung cấp cho Sarafi 4.0.

Bài test SunSpider JavaScript, Sarafi 4.0 đã vượt nhờ Netro engine
Tuy nhiên, khi chuyển sang bài test V8, Sarafi 4.0 lại bị Chrome 2.0 bỏ khá xa. Điều này đã chứng tỏ một điều: Công bố “Trình duyệt mạnh nhất thế giới” mà Apple quảng bá về Sarafi 4.0 hoàn toàn không đúng sự thật.

Với kết quả khá cách biệt này, Apple nên sửa lại quảng cáo của mình
Và để kết quả được chính xác hơn, nhóm thử nghiệm đã sử dụng trên nhiều cấu hình khác nhau và kết quả cũng hoàn toàn tương tự. Nghĩa là Sarafi 4.0 luôn đứng sau Chrome 2.0 về kết quả phép thử V8.

Như vậy nhìn chung, Chrome 2.0 cũng không phải là trình duyệt chậm hơn Sarafi 4.0. Chrome 2.0 sẽ vượt trội hơn về khả năng tải trang HTML nhưng Sarafi 4.0 sẽ có tốc độ nhanh hơn về khả năng tải trang java. Điều này chứng tỏ Netro engine là một động cơ web tuyệt vời nhất dành cho môi trường web java.
Theo Tuổi Trẻ Online (Zdnet)

No comments:

Post a Comment