Please enable JavaScript to access this page.

Wednesday, June 10, 2009

DriverMax 5.0 + Portable - sao lưu và phục hồi driver dễ dàng

DriverMax sẽ giúp bạn sao lưu các driver hiện có vào một tập tin duy nhất, sau đó khi cần thiết bạn có thể dễ dàng phục hồi lại. Đặc biệt chương trình còn hỗ trợ mang driver từ máy này sang máy khác.

Sao lưu Driver thật đơn giản với DriverMax

Hệ thống máy tính gồm nhiều thiết bị, để hệ thống hoạt động được tốt cần phải cài đặt Driver là những trình điều khiển thiết bị trong môi trường hệ điều hành. Muốn sao lưu những Driver ấy để sử dụng cho những lần sau thì cách thuận tiện là dùng phần mềm DriverMax.

Trong giao diện của hộp làm việc chính có bốn thẻ. Đưa chuột đến chọn thẻ đầu tiên là Driver Operations:
+ Muốn DriverMax quét và nhận diện tất cả các Driver đã cài đặt vào hệ thống thì bấm Export Driver, hộp hướng dẫn xuất hiện, bấm Next. Chờ một chút để chương trình dò tìm và khi xong sẽ liệt kê danh sách các Driver mà nó tìm thấy trong hệ thống.
+ Muốn sao lưu Driver nào thì bấm chuột đánh dấu chọn vào ô trước tên của loại Driver đó. Tuy nhiên, nên bấm nút Select all ở góc bên trái để chọn tất cả cho chắc ăn. Rồi bấm Next ở góc phải.
+ Một hộp mới xuất hiện. Nơi đây chọn thư mục lưu trữ (không nên lưu trên ổ đĩa C)
+ Bấm Next để chương trình bắt đầu thực hiện việc sao lưu Driver
+ Khi thực hiện lưu trữ xong có thể bấm nút:
* Open Extraction Folder: để xem các thư mục lưu trữ
* View Log: đọc danh sách các Driver được lưu
* Close: để hoàn tất. Khi đã có phần sao lưu, muốn dùng những Driver ấy để nạp trở lại cho hệ thống thì chạy chương trình DriverMax. Tại thẻ đầu tiên là Driver Operations bấm chọn Import Drivers rồi bấm Next, chỉ đến vị trí thư mục đã lưu trữ. Tiếp tục bấm Next. Danh sách đã lưu trữ sẽ được liệt kê. Muốn tái cài đặt Driver nào thì đánh dấu vào nó. Tất nhiên có thể bấm nút Select để chọn việc tái nạp tất cả rồi bấm Next và chờ kết quả.
[sưu tầm]

Để làm portable, bạn đơn giản chỉ cần chép thư mục cài đặt của chương trình vào ổ đĩa USB là dùng được.
Nếu chương trình đòi hỏi số đăng kí bạn có thể vào đây để đăng kí miễn phí

Hoặc dùng số:
904#6f90cf168d00410 9007102005110078006 103004111010120
hoặc 551#53a121cd16056080037081057076045089047070035087 057088053027117016100

No comments:

Post a Comment