Please enable JavaScript to access this page.

Tuesday, June 9, 2009

Active Desktop Calendar 7.78 - Quyển lịch tuyệt đẹp trên desktop     Active Destkop Calendar đem lại cho desktop của bạn một giao diện mới nhờ các tờ lịch tuyệt đẹp. Actvie Desktop Calendar có thể:
- Hòa hợp hoàn toàn với hình nền
- Hiển thị lịch, các liện lạc, nhắc nhở và báo động.
- Có thể thông báo các ngày lễ, ngày đặc biệt
- HỖ trợ máy tính có nhiều màn hình
- Các icon rất dễ tùy biến
- Kết nói được với Outlook
- HỖ trợ Google Calendar
v.v...

 • Size: 4.10 MB
  Đăng kí:
  Name: www.namln.com
  Seri:        DC8E7-14949-00089
  Hoặc      DC8D2-0CEF6-006D8

  No comments:

  Post a Comment