Please enable JavaScript to access this page.

Wednesday, May 13, 2009

Sửa lỗi MS Office sau khi cập nhật bản vá (patch)

Hiện nay, sau khi cài đặt các phiên bản cập nhật cho bộ ứng dụng văn phòng MS Office, nhiều người dùng gặp bảng thông báo lỗi khi khởi động Word có nội dung yêu cầu bạn cài đặt lại gói ứng dụng này.
Tập tin MSO.DLL trong thư mục cài đặt Office 12
Khi gặp lỗi này, bạn mở cửa sổ làm việc một trong các ứng dụng của Office sẽ gặp thông báo có nội dung: “Microsoft Office Word has not been installed for the current user. Please run setup to install the application” và không chạy được cửa sổ Word. Tệ hại hơn là khi cài đặt lại, chương trình lại không cho gỡ bỏ hoặc cài đặt lại (reinstall) Office.
Trong tình huống này bạn có thể tiến hành nhờ đến công cụ khôi phục hệ thống (System Restore) khá khó chịu và thậm chí là nếu bạn tắt tính năng System Restore công việc này sẽ không có tác dụng. Tuy nhiên, vẫn còn một giải pháp thứ 2 đặt ra để khắc phục lỗi này, bạn có thể tiến hành như sau:
Đầu tiên bạn phải tìm hiểu nguyên nhân gây nên lỗi này đó chính là ở tập tin MSO.DLL.
+ Đối với Office 2003 thì C:Program FilesCommon FilesMicrosoft SharedOFFICE11 là đường dẫn nơi lưu tập tin này.
+ Đối với Office 2007 thì C:Program FilesCommon FilesMicrosoft SharedOFFICE12 là đường dẫn nơi lưu tập tin này.
Dòng thông báo lỗi sau khi cài đặt bản vá của Office
Tập tin này có tác dụng thông báo lỗi khi phát hiện một thay đổi nào đối với bản Office cài đặt trong máy tính, tuy nhiên khi cập nhật, tập tin này sẽ bị hư. Nếu cố gắng chạy tính năng sửa chữa hoặc thậm chí là gỡ bỏ, các thiết lập sẽ không thể liên kết với tập tin MSO.DLL được nữa, điều này khiến cho bản thông báo này hiện ra tương tự đối với cả lựa chọn sửa chữa cũng như gỡ bỏ Office khi gặp lỗi.
Và biết được điều này, cách khắc phục chỉ còn cách là bạn phải tìm một tập tin MSO.DLL để thay thế và sao chép vào tập tin gốc của đường dẫn nêu trên. Nếu bạn không kiếm được tập tin này trong máy tính thì bạn có thể lấy lại ở trên đĩa cài đặt gói Office
Theo Tuổi Trẻ Online.

No comments:

Post a Comment