Please enable JavaScript to access this page.

Wednesday, May 20, 2009

Tăng tốc, tối ưu hệ thống Windows Vista và Windows 7 với Ultimate Windows Tweaker

Ultimate Windows Tweaker là một công cụ tăng tốc và tối ưu hệ thông miễn phí cho Windows Vista and Windows 7 phiên bản 32-bit và 64-bit. Công cụ này không cần cài đặt, sử dụng một cách dễ dàng.
Chương trình gồm các mục sau: Personalization, User Accounts and UAC, System Performance, Security Settings, Network Tweaks, Internet Explorer and Additional Tweaks.
Personalization
Bạn có thể tăng tốc nạp Windows Explorer, Start menu và thanh tác vụ (taskbar). Bạn có thể cho hiển thị hoặc giấu thanh thực đơn (menu bar), kí tự ổ đĩa (drive letter), open folders in separate process, disable context menu in Start menu, xóa bỏ biểu tượng cái loa (Volume icon) từ thanh tác vụ và nhiều thứ khác.
Tăng tốc, tối ưu hệ thống Windows Vista và Windows 7 với Ultimate Windows Tweaker
User Accounts and UAC
Cấu hình các thiết lập cho các tài khoản người dùng.
Tăng tốc, tối ưu hệ thống Windows Vista và Windows 7 với Ultimate Windows Tweaker
System Performance
Giúp tăng tốc máy tính của bạn bằng các thiết lập về hiệu suất của hệ thống như khóa hiệu ứng Aero nếu như bạn không phải là người quan tâm tới các hiệu ứng bóng bấy...
Tăng tốc, tối ưu hệ thống Windows Vista và Windows 7 với Ultimate Windows Tweaker
Security Settings
Giúp bạn khóa một số ứng dụng, chương trình mà bạn không cần đến như công cụ ghi âm của Windows (Windows Sound Recorder), tiện ích thông báo lỗi (Windows Error Reporting)...

Network Tweaks
Tăng tốc một số thành phần liên quan đến mạng như cấm truy cập các thư mục, ổ đĩa chia sẽ ẩn (thường đi với tham số $), ẩn máy tính của bạn trong danh sách mạng nội bộ.

Internet Explorer
Công cụ sẽ nhận biết phiên bản IE bạn đang dùng và cung cấp một số lựa chọn để bạn  tăng tốc.
Tăng tốc, tối ưu hệ thống Windows Vista và Windows 7 với Ultimate Windows Tweaker
Tóm lại, Ultimate Windows Tweaker là một công cụ nhỏ gọn, hữu ích và đầy sức mạnh để bạn thiết lập, tăng tốc hệ thống cho Windows Vista, Windows 7.(Theo Xahoithongtin)

No comments:

Post a Comment