Please enable JavaScript to access this page.

Saturday, May 23, 2009

Kaspersky Internet Security 2009 Never Blacklist - Không bao giờ sợ black list

1. Với cách này thì các bạn có thể sử dụng lại những Key đã bị Blacklist từ website của Kaspersky mà vẫn có thể update và sử dụng như key " Bản Quyền "
2. Các bạn download file "Kaspersky Internet Security 2009 Never Blacklist" về rồi làm như hướng dẫn sau :

Trước hết , xóa bỏ toàn bộ những key hiện đang sử dụng của KIS
  • Bước 1 : Ngắt bỏ kết nối mạng Internet
  • Bước 2 : Settings > Options > Uncheck "Enable Seft-Defense"
  • Bước 3 : Settings > Protections > Uncheck "Enable protection"
  • Bước 4 : Exit KIS (từ thanh Taskbar)
  • Bước 5 : Copy file " lic.ppl " vào C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 2009 và mặc định cho nó "Read only, Hidden".
  • Bước 6 : Active KIS với key có sẵn trong folder trên (validate upto 1.26.2010) hoặc Key bạn có sẵn .
  • Bước 7 : Mở lại KIS -> Settings -> Check "Enable Seft-Defense" and "Enable protection" ->Restart your computer > Enable your internet connection > Update ! 
DOWNLOAD:

No comments:

Post a Comment