Please enable JavaScript to access this page.

Thursday, May 21, 2009

Gmail bổ sung tính năng dịch tự động bằng Google Translate

Hôm qua (19-5), Google thông báo người dùng Gmail có thể dịch tự động nội dung bức thư của mình sang 41 thứ tiếng khác nhau. Tính năng mới này sẽ giúp người dùng, tổ chức kinh doanh dễ dàng trao đổi thông tin.
Google thừa nhận rằng, tính năng dịch thuật chưa hoàn hảo, nhưng nhờ đó người đọc có thể hiểu một phần nội dung của tin nhắn mà người khác gửi đến. Người dùng cũng có thể so sánh giữa bản gốc và bản dịch mà gmail thực hiện.
Để kích hoạt tính năng này, người dùng truy cập vào hộp thư Gmail của mình, chọn thẻ Settings, chọn tab Labs. Trong danh sách các thư viện hỗ trợ hiện ra, người dùng kéo chuột xuống dưới chọn mục Message translation và đánh dấu trước lựa chọn Enable. Cuối cùng nhấn Save Changes để lưu lại các thay đổi của mình.
Sau khi thiết lập xong, khi có một bức thư có nội dung là thứ ngôn ngữ khác bạn chỉ cần mở ra và thấy bên của cửa sổ tin nhắn có dòng chữ Translate message to để chọn ngôn ngữ bạn muốn dịch.
Công cụ dịch sẽ giúp người dùng thuận tiện hơn trong việc trao đổi thông tin
Để thay đổi ngôn ngữ dịch, bạn nhấn vào nút Change Language (có thể khác tùy gói ngôn ngữ) và chọn ngôn ngữ mà mình muốn dịch trong trường Language. Xong nhấn Save changes để xác nhận.
Theo Tuổi Trẻ Online

No comments:

Post a Comment