Please enable JavaScript to access this page.

Tuesday, March 10, 2009

Spybot - Search & Destroy 1.6.3.50 Beta/ 1.6.2.46 - Final - Tìm diệt spyware tiếng Việt miễn phí và mạnh mẽ

      Spybot - Search and Destroy tìm kiếm và diệt các sâu gián điệp, các dạnh mã nguồn nguy hiểm khác mà không diệt được bởi các chương trình chống vi rút thông dụng. Sâu gián điệp bí mật ghi nhớ các thói quen của bạn, lập hồ sơ cá nhân không có sự đồng ý của bạn và bán cho các công ty quảng cáo. Nếu bạn nhìn thấy trên chương trình duyệt web của mình có những thanh công cụ mà bạn không hề cài đặt, nếu chương trình duyệt web của bạn bị hỏng một cách khó hiểu, hoặc trang chủ của bạn bị hắc ( hoặc tự thay đổi), chắc chắn là máy tính bạn bị nhiễm sâu gián điệp. Dù cho bạn không nhìn thấy bất kỳ dấu hiệu gì, máy tính của bạn cũng có thể bị nhiễm sâu, bởi vì phần lớn các sâu gián điệp đều vô hình.Spybot-SD miễn phí, bởi vậy không có gì ngại khi lấy về và thử xem có gì đang xâm chiếm máy tính của bạn.


      Để thấy danh sách phần mềm nguy hiểm mà Spybot-SD có thể tiêu diệt, trên thanh công cụ ở phía trái hãy kích vào Trợ giúp --> Vi rút . Để làm quen với Spybot-SD,hãy đọc hướng dẫn. Nếu bạn lo ngại vấn đề không tích hợp với các chương trình bạn đang dùng,dẫu cho chúng tôi có thể đảm bảo là không có một sự đe dọa nào, bạn có thể xem phần Tích hợp của chúng tôi, với các danh sách các phần mềm mà tính tích hợp đã được phân tích cạn kẽ.
     Spybot-SD còn có thể xóa các thao tác thường dùng, một tính năng rất hay khi bạn muốn chia sẻ máy tính với ai đó, nhưng không muốn họ biết được bạn đã làm gì. Và dành cho những người sử dụng chuyên nghiệp, Spybot-SD cho phép bạn chỉnh sửa một số các Đăng ký không hợp lý và các báo cáo mở rộng. Và danh sách tất cả các tính năng đã có sẵn.
___________
Theo trang chủ Spybot S&D.
___________
Size: 15.6 MB
Freeware
Download Spybot - Search & Destroy 1.6.3 Beta
Download SpyBot - Search & Destroy 1.6.2 Final
Mirror
Download Update

    No comments:

    Post a Comment