Please enable JavaScript to access this page.

Monday, March 9, 2009

RIP một game như thế nào ?

Như bạn đã biết, một bản rip là một game đã được nén lại cùng với việc cắt bỏ các phần phim, nhạc, các đoạn chuyển cảnh...
Để cắt bỏ các phần trên bạn chỉ cần đến thư mục chính của game và xóa chúng.
Chú ý: Bạn cần phải chắc rằng game này đã hoạt động tốt (đã crack) và thư mục chính của game có thể di chuyển hoặc đổi tên được (không bị ảnh hưởng bởi các file hệ thống trong Windows). 1. Bạn cần có UHARC GUI:
http://mulder.dummwiedeutsch.de/pub/downloads/UHARC_GUI.2007-01-19.zip
2. Giải nén và khởi động UHARC
3. Nhấn Create Archive
4. Nạp vào thư mục Game hoặc các tập tin Game (bạn có thể nhấn nút Options để thay đổi một vài giá trị)
5. Click Create Archive rồi chọn nơi lưu trữ và đặt tên bạn muốn.
6. Đến thư mục bạn vừa tạo được, giờ chúng ta sẽ cần đoạn script.
7. Mở notepad và viết script, đây là bước bạn có thể giới thiệu, quảng cáo... tùy hứng. Bạn có thể mở file [name].bat (trong các game đã rip) bằng notepad để tìm hiểu thêm.
Dưới đây là một đoạn script đơn giãn:
@echo off
cls
UHARC.exe x -o+ -vm+ -y+ files.uha
cls
del files.uha
echo DONE...
pause
echo ###############
echo GIAI NEN XONG
echo ###############
pause
Ý nghĩa một số câu lệnh cơ bản:
echo: xuất nội dung ra màn hình
cls: xóa text trên màn hình
del: xóa file
Các lệnh của UHARC bạn có thể tham khảo trong bản console:
ftp://ftp.sac.sk/pub/sac/pack/uharc06b.zip
8. Sau khi viết script xong, lưu nó lại thành file [name].bat
Bạn phải chắc rằng khi đóng gói game thì file [name].bat, uharc.exe và [files].uha phải ở cùng một thư mục (bạn có thể lấy file uharc.exe trong các game đã rip hoặc trong bản console).
Giờ thì bạn đã có thể upload và chia sẻ game do chính tay mình rip.
Mẹo: bạn nên nén các thư mục có nhiều file cùng định dạng thành từng file uha riêng và có thể đổi tên [files].uha tùy thích kể cả phần mở rộng.
Chúc bạn thành công.


Thường An

No comments:

Post a Comment