Please enable JavaScript to access this page.

Tuesday, March 10, 2009

eBook MSDOS - Norton Commander để sửa máy tính

Khi máy tính bạn bị hỏng thì một trong số các công cụ hữu hiệu là Recovery Console của đĩa cài đặt Windows XP. Và ebook này sẽ giúp bạn về các lệnh DOS trong đó.No comments:

Post a Comment