Please enable JavaScript to access this page.

Monday, March 30, 2009

Khôi phục biểu tượng Safely Remove Hardware của USB trên System Tray

Đôi khi bạn cắm USB vào máy tính lạ, bạn không nhận được biểu tượng kết nối giữa USB và máy. Vậy thì khi đó bạn làm sao rút USB ra? Bạn định tắt máy hay rút thẳng USB ra luôn ?
- Nếu bạn có quyền quản trị máy:
Cách tốt nhất là bạn mở menu Start > chọn Run rồi gõ lịnh “rundll32 shell32.dll,Control_RunDLL hotplug.dll” (không có dấu “”). Lúc đó biểu tượng của hộp thoại Safely Remove Hardware sẽ hiện ra để bạn chọn ngưng sử dụng thiết bị USB.
[Image]
Ngoài ra bạn có thể dùng phần mềm USB Disk Ejector. Phần mềm này có khả năng ngưng họat động bất kỳ thiết bị USB nào cắm vào máy. Để ngăn chặn và loại bỏ một thiết bị USB nào bằng USB Disk Ejector, bạn chỉ cần bấm đúp chuột vào hoặc bấm vào thiết bị đó và nhấn Enter trong giao diện của chương trình. Chương trình hoàn toàn miễn phí và dễ sử dụng. Bạn tải phần mềm này tại địa chỉ http://tinyurl.com/pctips0990.
- Nếu biểu tượng được Admin che giấu đi:
Trường hợp biểu tượng này đã được tắt đi bởi Admin, bạn cũng có thể cho hiển thị trở lại theo cách bấm chuột phải vào thanh công cụ chọn Properties rồi đánh dấu chọn mục Hide inactive icons và bấm nút Customize
[Image]
Trong hộp thoại Customize Notifications. Tại mục Current Items, bạn chọn Hide when inactive cho biểu tượng Safely Remove Hardware. Sau đó nhấn OK là xong.
[Image]
Theo MediaZone.Vn

No comments:

Post a Comment