Please enable JavaScript to access this page.

Monday, March 16, 2009

Error Repair Professional 3.9.6 - Tìm và sửa các lỗi máy tính

95% các máy tính đều có những lỗi ẩn rất khó phát hiện, và một khi bạn thấy được những lỗi này thì đã quá muộn để sửa chữa. Chính vì vậy hãy để cho Error Repair Professional dò tìm và khắc phục các lỗi giúp bạn.

Error Repair Professional 3.8 làm việc hoàn toàn tự động, không đòi hỏi bạn phải có kiến thức sâu về hệ thống để sử dụng. Tất cả công việc bạn cần làm là mở chương trình lên, đánh dấu chọn vào các mục cần quét, nhấn nút Scan Your PC Now và đợi trong giây lát. Sau khi chương trình quét xong, bạn sẽ được thông báo số lỗi của từng mục, và bây giờ bạn nhấn nút Repair Errors Now để sửa chữa.
______
Theo Báo ngày


  • Key: DA26EERBUHRA2294
Or:
  • 7UC3LL9P48E9NR7F
  • LFFQTNKJUB9V3VBR

No comments:

Post a Comment