Please enable JavaScript to access this page.

Thursday, February 26, 2009

Từ điển bách khoa Wikipedia offline trên ĐTDĐ + eBook

Điện thoại của bạn phải có ít nhất 128MB RAM.
Code update 14.2.2009: http://vanhoavn.net/u/swikipedia-vanhoa-14.2.2009.zip Các bạn đã tải file code+dữ liệu rồi thì tải thêm file update, giải nén overwrite thư mục cũ rồi chạy nhé (không cần chạy lại file ids.php đâu). Cách tra từ:
  • nhập từ
  • nhập chuỗi biểu diễn theo kiểu sql: % đại diện cho một chuối, ví dụ như hình dưới %mèo% sẽ cho tất cả các key có từ mèo
ScreenShots:


Mọi người có thể tải thêm ebook dạng PRC để đọc trên ĐTDĐ (100 MB) Download here
Nguồn: VanHoaVn.net

No comments:

Post a Comment