Please enable JavaScript to access this page.

Friday, February 13, 2009

CPU-Z 1.49 - Xem tốc độ của máy tính [CPU - RAM v.v...]

CPU-Z là công cụ đo đạc tốc độ rất chính xác được nhiều Test-Lab và cả các cuộc thi ép xung sử dụng. CPU có thể xem được hiệu của CPU, xung nhịp, xung nhịp của đa nhân, L1 và L2 cache, công nghệ làm CPU và rất nhiều thông tin hữu ích khác.
Bản 1.49 tăng tốc độ khởi động, hỗ trợ AMD Phenom, mẫu mới cho Core 2 Duo và xác nhận online mới.

No comments:

Post a Comment