Please enable JavaScript to access this page.

Friday, February 13, 2009

Khởi động và cài đặt Windows 7 từ ổ đĩa Flash Drive USB

Windows 7 bản beta đã được phát hành trong thời gian qua. Nếu bạn là người muốn tiến hành thử nghiệm hệ điều hành mới này trong hệ thống của mình nhưng không muốn burn vào một DVD thì đây chính là cách tạo một USB khởi động để cài đặt Windows 7 trên hệ thống của bạn.
Định dạng ổ USB ở định dạng NTFS
(Chỉ với Windows XP. Những người dùng Vista có thể format trực tiếp ổ USB của họ thành định dạng NTFS). Trong Windows, vào Control panel -> system -> hardware -> Device manager.
Trong phần disk drives, kích chuột phải vào thiết bị lưu trữ USB của bạn và chọn Properties.
device properties
Vào tab Policies, chọn tối ưu hóa hiệu suất. Kích OK.
device policies
Mở Windows Explorer, bạn sẽ thấy thiết bị lưu trữ USB trong phần liệt kê. Kích chuột phải và chọn Format. Chọn NTFS từ thanh bar sổ xuống. Kích Start.
format to NTFS
Với Windows XP
Download MBRWizard. Bung các file đã được nén vào máy trạm của bạn.

Mở nhắc lệnh (Start –> Program –> Accessories –> Command Prompt).
cd Desktop/MBRWiz2.0/
MBRWiz /list
Ghi lại số đĩa của USB (phần đánh dấu hình chữ nhật màu đỏ trong hình bên dưới)
Kích hoạt USB
mbrwiz /disk=X /active=X (X là số ổ đĩa của thiết bị USB)
Với Windows Vista
Trên menu Start, bạn hãy tìm đến entry nhắc lệnh. Kích chuột phải vào và chọn Run as administrator.
vista-command-prompt
Đánh
diskpart
list disk
Ghi số ổ đĩa của thiết bị USB (phần ô chữ nhật màu đỏ)
vista-diskpart
Chọn ổ đĩa USB
select disk X (X is the drive number of the USB flash drive)
(X là số ổ đĩa của thiết bị USB)
Liệt kê partition hiện hành. Ghi lại số partition.
list partition
Chọn partition hiện hành vào kích hoạt nó
select partition Y (Y is the partition number of the USB flash drive)
active
(Y là số partition của USB)
list-partition-in-vista
Tạo USB khởi động
Download file Windows 7 iso (32-bit) vào máy tính của bạn
Download và cài đặt WinRAR.
Kích chuột phải vào file iso Windows 7 và chọn Extract files. Bung các file vào một thư mục (bạn có thể đặt tên cho thư mục này với bất kỳ tên nào nếu muốn, nhưng với mục đích minh chứng, chúng tôi đặt nó là win-7) trong máy tính.
extract windows 7 ISO
Trong nhắc lệnh, sử dụng lệnh cd để vào thư mục Windows 7.
cd Desktop/win-7 (Thay đổi đích đến tới thư mục mà bạn đã bung nén)
cd boot
bootsect /nt60 X: (X là ký tự ổ đĩa của USB)
create bootsector
Lúc này, copy tất cả các file từ thư mục Windows 7 vào ổ USB
Khởi động lại máy tính. Nhớ thay đổi thứ tự khởi động thiết bị thành khởi động từ USB trong BIOS và bạn hoàn toàn có thể khởi động Windows 7 từ ổ USB.(Theo Quản trị mạng)

No comments:

Post a Comment