Please enable JavaScript to access this page.

Wednesday, December 17, 2008

Sự khác nhau giữa “nguồn mở” và “miễn phí”


Sự khác nhau giữa phần mềm “nguồn mở” và phần mềm “miễn phí” là một cuộc tranh luận đã tồn tại nhiều năm. Nhưng ngoài phạm vi tư tưởng phần mềm, có một quan niệm sai lầm hay mắc phải, đó là bạn có thể sử dụng phần mềm nguồn mở theo cách nào tùy ý bạn. Điều đó là hoàn toàn sai lầm, thực tế không bao giờ là như vậy. Trường hợp của công ty mạng khổng lồ Cisco là một minh chứng.
Trung tâm luật tự do phần mềm SFLC (Software Freedom Law Center) thay mặt cho Tổ chức phần mềm miễn phí FSF (Free Software Foundation) đã và đang kiện công ty Cisco vi phạm bản quyền Linux và các GPL khác.
Cisco, giống như nhiều công ty mạng, đã sử dụng Linux và các chương trình phần mềm miễn phí khác như GCC, binutils và GNU C Library trong sản phẩm của họ. Đặc biệt, Cisco sử dụng những chương trình này trong dòng sản phẩm Linksys của mình.
FSF đã dẫn việc sử dụng mã nguồn mở không đúng của Cisco đầu tiên là vào năm 2004 trong bộ định tuyến (router) không dây Linksys WRT54G.  Mục tiêu của FSF không phải là tiền. Cái giá của việc sử dụng mã phần mềm miễn phí là nếu bạn bán hoặc phân phối chương trình hoặc sản phẩm sử dụng mã GPL, bạn phải chia sẽ mã mà bạn đã sửa chữa với người sử dụng chúng.
Điều này cũng không có gì nhiều nhặn nhưng một số công ty, như Cisco, sau khi cho thêm “nước xốt” đặc biệt của họ vào, họ lại không muốn chia sẻ với người sử dụng. Đó là một lỗi lớn và hết sức ngớ ngẩn.
Trong vài năm qua, SFLC đã và đang kiện các công ty khác muốn chơi lập lờ hai mặt với các chương trình GPL. SFLC đã hạ đo ván từng công ty một. Và chắn chắc rằng, Cisco cũng sẽ không tránh khỏi bị thua trong vụ này.
Nếu Cisco tuân thủ theo luật, sự cải thiện mã của họ đã phải được chia sẻ với phần còn lại của thế giới. Bởi vì những công ty như Red Hat cũng đã tuân theo luật phần mềm miễn phí, đây là một ví dụ điển hình của một công ty hàng tỉ USD với mã nguồn mở.
Hiện nay, Cisco sẽ kết thúc việc phải mở mã theo cách họ muốn, và họ sẽ phải trả tiền cho FSF. Dù sao đi nữa Cisco đã thu lợi rất nhiều từ mã nguồn mở, và việc chia sẻ mã sẽ chỉ nằm trong lợi ích của chính họ. Một số công ty khác cũng phải học lấy bài học này.

Huyền Nga (theo PCWorld)- Thông tin công nghệ

No comments:

Post a Comment