Please enable JavaScript to access this page.

Monday, December 15, 2008

eBook Thuật ngữ tin học

Nếu thường xuyên phải làm việc với máy tính chắc hẳn phải gặp nhiều thuật ngữ. Nếu mới bắt đầu tiếp xúc máy tính thì các thuật ngữ này có thể lạ lẫm đối với bạn, và ebook này là cuốn cẩm nang không thể thiếu.

Size: 0.98 MB

No comments:

Post a Comment