Please enable JavaScript to access this page.

Tuesday, December 16, 2008

ACDSee Pro 2.5.358 - chỉnh sửa ảnh chuyên nghiệp

   Vừa rồi NamLN BLog đã giới thiệu đến mọi người chương trình ACD See PhotoManager 11 có chức năng quản lý ảnh thuận tiện và dễ sử dụng.
    Tuy nhiên, nếu bạn cần một chương trình chỉnh sửa và quản lý ảnh chuyên nghiệp thì phải sử dụng đến ACD See Pro. ACD See Pro có đầy đủ chức năng chỉnh sửa và quản lý ảnh chuyên nghiệp nhưng cũng rất dễ sử dụng cho mọi đối tượng ngừoi dùng.
 
Dung lượng: 36.39 MB
Đăng kí: DBRDVH-3348T-4D6LPP-K7ZCTPM
hoặc DBLDVH-3348T-3N6HPH-36V2LYW

No comments:

Post a Comment