Please enable JavaScript to access this page.

Thursday, June 4, 2009

Sqirlz Water Reflections 2.6 - Tạo ảnh động "lung linh bóng nước" từ ảnh tĩnh

    Với Sqirlz Water Reflections 2.6 bạn có thể tạo các hiệu ứng trên rất đẹp mắt và cũng rất đơn giản từ những tấm ảnh tĩnh nhàm chán chỉ qua vài bước đơn giản.Có nhiều kiểu hiệu ứng động, sóng, kích thước v.v... cho bạn lựa chọn. Sau khi làm xong bạn có thể lưu dưới định dạng SWF, AVI hoặc hình ảnh.

No comments:

Post a Comment