Please enable JavaScript to access this page.

Wednesday, June 3, 2009

Glary Utilities PRO 2.13.0.689 + Portable - hơn 17 công cụ cần thiết cho hệ thống

  Glary Utilities Pro là một công cụ "tất cả trong một" từ các chức năng dọn dẹp, chỉnh sửa cho đến tối ưu máy tính. Và bao gồm cả công cụ 1-click để tăng tốc máy tính chỉ với 1 cú click chuột.

   - Thẻ Clean Up & Repair (quét dọn và sửa chữa lỗi máy tính): quét dọn đĩa cứng (Disk Cleaner), dọn dẹp registry (Registry Cleaner), sữa lỗi các shortcut (Shortcuts Fixer) và quản lý các chương trình được cài vào máy tính.
   - Thẻ Optimize & Improve (tăng tốc và tối ưu): quản lý các chương trình khởi động cùng máy tính (Startup Manager), tối ưu hóa bộ nhớ RAM (Memory Optiomizer) và quản lý menu chuột phải (Context Menu Manager).
   - Thẻ Privacy & Security (tăng cường độ an toàn và bảo mật): xóa các dấu vết khi lướt Web, làm việc… (Tracks Eraser); xóa các tập tin an toàn mà không ai khôi phục được (File Shredder); quản lý các toolbar và thay đổi thiết lập bị khóa của IE (Internet Explorer Assistant); mã hóa và giải mã tập (File Encrypter and Decrypter).
   - Thẻ Files & Folders (các thiết lập về tập tin và thư mục): xem dung lượng trống của ổ đĩa (Disk Analysis), tìm các tập tin trùng (Duplicate Files Finder), tìm thư mục trống (Empty Folders Finder), cắt và nối tập tin (File Splitter and Joiner).
   - Thẻ System Tools (các công cụ hệ thống): xem và tắt các ứng dụng đang chạy (Process Manager) và gọi các công cụ có sẵn của Windows như Windows Backup, System Restore… (Windows  Standart Tools).
___________________
Lưu Nhật Nam- http://www.namln.com 
Tương thích Windows 98, ME, NT, 2000, XP, 2003 và Vista
Glary Utilities là một bộ sưu tậ về dụng cụ hệ thống và tiện ích để sửa, tăng tốc, bảo dưỡng và bảo vệ máy vi tính của bạn. Trương trình cho phép bạn dọn dẹp những tập tin hệ thống thông thường bị thừa, kể cả những registry entries không hợp lệ và Internet dấu vết (plug-in hộ trở cho hơn 45 trương trình ngoài). Bạn có thể quản lý và xóa trình duyệt add-ons, phân tích dung lượng trống trong ổ cứng và tìm những tập tin lập lại. Hơn nữa,Glary Utilities bao gồm những lựa chọn để tối ưu hóa bộ nhớ, tìm, sửa, hoặc dời Windows shortcuts đã bị hư, quản lý các trương trình khởi động cùng lúc với Windows và gở bỏ trương trình nào bạn muốn. Những nét đặc trưng khác gồm có xóa tập tin một cách an toàn, tìm những thư mục rỗng và hơn thế nữa.

Các chức năng :

* Disk Cleaner – Xóa thông tin “rác” trong ổ cứng của bạn và phục hồi dung lượng ổ cưng
* Registry Cleaner – Quét và dọn dẹp khóa (registry) để cải thiện sự làm việc của hệ thống
* Shortcuts Fixer – Sửa chữa những lỗi trong Start Menu và Desktop Shortcuts
* Startup Manager – Quản lý trương trình tự động chạy khi máy khởi động
* Memory Optimizer – Quan sát và tối ưu hóa bộ nhớ khi cần thiết (chạy ngầm)
* Tracks Eraser – Xóa tất cả dấu vết, bằng chứng, cookies, Internet history và vân vân
* File Shredder – Xóa tập tin một cách vĩnh viễn để không ai có thể phục hồi lại được
* Internet Explorer Assistant – Quản lý Internet Ẽplorer Add-ons và phục hồi những cài đặt hijacked
* Disk Analysis – Thu thập thông tin chi tiết của tập tin và thư mục mà bạn muốn
* Duplicate Files Finder – Tìm kiếm dung lượng bị lãng phí và một số lỗi có thể gây ra sự lập lại của những tập tin
* Empty Folders Finder – Tìm và xóa những thư mục rỗng trong Windows của bạn
* Uninstall Manager – Gở bỏ những trương trình mà bạn không cần nữa một cách nhanh chóng
Reg: 
Name: www.namln.com
Key: 0788-61679-5880293 
or 4788-61679-5818279
(right click and select copy shortcut or copy link location), don't click

No comments:

Post a Comment