Please enable JavaScript to access this page.

Monday, June 8, 2009

Acronis True Image Home 2009 12 Build 9770 - Chương trình sao lưu phục hồi máy tính

Bên cạnh Norton Ghost thì Acronis True Image Home 2009 12.9770 cũng là một chương trình sao lưu phục hồi được rất nhiều người sử dụng do tốc độ nhanh và an toàn.
 I. Backup dử liệu

Chạy chương trình và chờ quá trình phân tích ổ cứng hoàn tất:Sau đó chọn backup&restore / backup/next . Từ đây sẽ có 3 lựa chọn cho bạn :

1. Backup My computer :
a. Disk and Partition : back up toàn bộ Ổ cứng ( cái này cần 1 ổ cứng khác để chứa ) hoặc chỉ backup 1 phân vùng ( mà ta vẫn quen gọi là ổ C, ổ D)chọn 1 phân vùng và next , ở đây tôi chọn ổ C là ổ chứa Windowstại đây lại có 3 lựa chọn cho bạn :
- Exclude all hidden file and folder : loại bỏ tập tin và thư mục ẩn (chưa bao gồm các tập tin hệ thống )
- Exclude all system files and folders : loại bỏ các file hệ thống
- Exclude files matching the following criteria : loại các file có tên hoặc đường dẫn bạn giống như ý của bạn


xong rồi next , nó hiện ra 1 bảng thông báo đó , OK nếu bạn không muốn đọc vì tớ đã đọc giúp bạn . Đến đây lại có 2 trường hợp :
- Đây là lần đầu bạn backup = true image trên cái máy này : Tốt , chọn nơi muốn chứa dữ liệu , tớ ví dụ là ổ F của tớ , đánh tên backup của bạn vd : F:\290108(nhớ cái tên này , để đến lúc còn restore) --> Next --> kệ nó next tiếp 2 phát nữa , đến đây hiện lên 1 bảng yêu cầu bạn ghi chú cho backup , viết gì tùy bạn chác chẳng ai đọc đâu . Next . Process và ngồi chờ hoàn tất. The process has been sucess .
- Còn nếu đây là lần backup thứ 2 trở đi , bạn có thể cập nhật bản update đầu cho tiện , chỉ đường dẫn đến bản update đầu , vd : F:\290108 chọn chức năng creat an incremental backups process và chờ hoàn tất.

Và đây là dữ liệu của bạn đã được back up : F:\290108.tib , cất nó đi đâu đó nếu thích , khi cần lấy ra restore và sau đây mời bạn chuyển đến mục restore

b.My data
Chức năng này dùng để backup 1 vài file và thư mục riêng lẻ , sau khi chạy chương trình và chờ quá trình phân tích ổ cứng hoàn tất:Sau đó chọn backup&restore / backup/next/My Data , chương trình sẽ hiện ra 1 bảng như trong hình, chờ nó hiện ra như sau:chọn thư mục bạn muốn backup , tớ ví dụ của tớ là thư mục : Konami và My game nằm trong my document , tớ sẽ đánh dấu vào 2 thư mục này và nhấn "Next", đến đây sẽ hiện ra bảng sau :Tại đây lại có 3 lựa chọn cho bạn :
- Exclude all hidden file and folder : loại bỏ tập tin và thư mục ẩn (chưa bao gồm các tập tin hệ thống )
- Exclude all system files and folders : loại bỏ các file hệ thống
- Exclude files matching the following criteria : loại các file có tên hoặc đường dẫn bạn giống như ý của bạn

xong rồi next , nó hiện ra 1 bảng thông báo đó , OK nếu bạn không muốn đọc vì tớ đã đọc giúp bạn . Đến đây lại có 2 trường hợp :
- Đây là lần đầu bạn backup = true image trên cái máy này : Tốt , chọn nơi muốn chứa dữ liệu , tớ ví dụ là ổ F của tớ , đánh tên backup của bạn vd : F:\290108(nhớ cái tên này , để đến lúc còn restore) --> Next --> kệ nó next tiếp 2 phát nữa , đến đây hiện lên 1 bảng yêu cầu bạn ghi chú cho backup , viết gì tùy bạn chác chẳng ai đọc đâu . Next . Process và ngồi chờ hoàn tất. The process has been sucess .
- Còn nếu đây là lần backup thứ 2 trở đi , bạn có thể cập nhật bản update đầu cho tiện , chỉ đường dẫn đến bản update đầu , vd : F:\290108 chọn chức năng creat an incremental backups process và chờ hoàn tất.

Và đây là dữ liệu của bạn đã được back up : F:\290108.tib , cất nó đi đâu đó nếu thích , khi cần lấy ra restore và sau đây mời bạn chuyển đến mục restore

c. My application setting

Chức năng này giúp backup các thiết lập của 1 phần mềm nào đó - tất nhiên chỉ là 1 vài phần mềm thông dụng thôiChọn phần mềm cần backup thiết lập và next

xong rồi next , nó hiện ra 1 bảng thông báo đó , OK nếu bạn không muốn đọc vì tớ đã đọc giúp bạn . Đến đây lại có 2 trường hợp :
- Đây là lần đầu bạn backup = true image trên cái máy này : Tốt , chọn nơi muốn chứa dữ liệu , tớ ví dụ là ổ F của tớ , đánh tên backup của bạn vd : F:\290108(nhớ cái tên này , để đến lúc còn restore) --> Next --> kệ nó next tiếp 2 phát nữa , đến đây hiện lên 1 bảng yêu cầu bạn ghi chú cho backup , viết gì tùy bạn chác chẳng ai đọc đâu . Next . Process và ngồi chờ hoàn tất. The process has been sucess .
- Còn nếu đây là lần backup thứ 2 trở đi , bạn có thể cập nhật bản update đầu cho tiện , chỉ đường dẫn đến bản update đầu , vd : F:\290108 chọn chức năng creat an incremental backups process và chờ hoàn tất.

Và đây là thiết lập của bạn đã được back up : F:\290108.tib , cất nó đi đâu đó nếu thích , khi cần lấy ra restore và sau đây mời bạn chuyển đến mục restore

Ở phần backup còn 1 chức năng nữa là backup e-mail xin không được đề cập đến, bạn nào thích có thể tự tìm hiểu .

II. Backup từ DOS

Backup từ dos bây giờ có 2 cách phổ biến là dùng đĩa boot của Acronis true image tạo ra hoặc dùng đĩa hiren boot.Backup bằng True image.
Đầu tiên bạn phải tạo đĩa boot true image bằng cách các bạn chạy chương trình, vào tool / creat bootable rescure media /Next sẽ hiện ra bảng sau ( ở đây xin không đề cập đến tính năng DriveCleanser)Next 2 lần đến đây :Tại đây hiện ra 3 lựa chọn ( tùy máy bạn có ổ ghi đĩa hay không )

CD-RW Drive : Chương trình sẽ ghi 1 đĩa boot cho bạn
ISO : Chương trình tạo ra 1 file ISO để bạn có thể ghi ra đĩa chọn cái này thì next rồi chọn đường dẫn để chứa file ISO
Removable media : Biến USB của bạn thành 1 USB khởi động , nhớ format trước khi dùng nhé, không lại mất dữ liệu khổ lắm

xong , quá trình hoàn tất . Hoặc đơn giản hơn là lúc khởi động máy nhét đĩa hiren boot vào chọn Harddisk clone tool / Acronis true image ^^ .

Muốn boot từ đĩa hay USB các bạn trước hết phải set trong main để first boot device là CD-Rom hoặc USB, từ bước này thực hiện giống như trên windown, giao diện giống hệt.

III. Restore dữ liệu

1. Restore trên WIN

Khi windows bắt đầu dở chứng là lúc bạn nên backup để nó chạy ngon như trước, để backup bạn chạy ATI ( từ giờ gọi thay true image), vào restore/next nó hiện ra 1 bảng , các bạn chỉ đường dẫn đến dữ liệu ta đã backup từ trướcChọn next/và nhớ chọn full đấy không phải mỗi incremental/next/next/next/ đánh dấu vào cái ổ bạn muốn backup ( lần trước backup ổ C thì lần này phải đánh dấu C) next sẽ hiện ra bảng sau :

chọn nơi lưu trữ dữ liệu phục hồi, chọn ổ cũ của nó cho lành. Next, chọn Active nếu là ổ chạy win, chọn logical thì không boot được từ ổ này . Next, và đánh dấu i don't want change drive letter ( chả ích gì , đổi tên ổ làm khỉ gì ) next. next, next, process , và oke.

2.Restore trên DOS :

Khi không vào được win hay win lỗi thì bắt buộc phải boot từ dos. KHởi động máy đút đĩa hiren boot hay đĩa ATI boot vừa tạo vào , đối với hiren boot chọn clone tool / ATI / và làm như trên win, đối với ATI boot thì làm y như phần trên. Xong .

Ngoài ra ATI còn có các chức năng Lau dọn đĩa cứng và win , chức năng hủy file không thể phục hồi . Chức năng setting thử cho window và cài thử phần mềm xem nó ảnh hưởng thế nào rồi không thích thì khởi động lại là hết ^^. Các cậu tự tìm hiểu


Bảo vệ sự an toàn của file backup

Bảo vệ cấp I: Vâng như chúng ta đã thấy, file backup của chúng ta nếu để trực tiếp lên ổ thay vì Acronis security zone rất dễ bị mấy anh táy máy bem mất. Vì thế chúng ta hãy gán cho nó chức năng hệ thống nhé.

Ví dụ: file backup của tớ tên là vidu.TIB và nằm trên ổ E. Tớ sẽ vào CMD gõ Attrib +S +H E:\vidu.tib vậy là xong, file backup của bạn đã thành file hệ thống

Bảo vệ cấp II: Cắt cho việc backup nguyên 1 mảnh đất, tùy nhu cầu, như tớ là tớ cắt cho nó 5GB = công cụ chia ổ . Backup vào trong đó. Chuột phải vào mycomputer chọn manage/Disk management, sau đó chuột phải vào ổ backup chọn change drive letter / Remove.Khi nào muốn hiện lại thì thay vì nhấn remove bạn nhấn add.

SƯU TẦM

Size: 88.34 MB
BSR2A-G7DYJ-FM3HN-TWTZ3-2CDF9
Or:
FNWYG-5X8AN-ZAPKC-U9AUU-YSY68

No comments:

Post a Comment