Please enable JavaScript to access this page.

Friday, May 29, 2009

Sandboxie Control 3.38 - Chạy ứng dụng trong môi trường ảo để tránh virus

   Sandboxie Control (SC) sẽ tạo một “hệ điều hành ảo” nên dù các chương trình có “quậy phá” thế nào thì máy của bạn vẫn không hể suy xuyển! Chỉ cần bạn tắt SC là mọi chuyện lại y như cũ! Bạn cũng có thể dùng SC để… lướt Web (thông qua các trình duyệt khác), vì thế bạn không phải sợ các đoạn mã độc, malware nữa! SC dung lượng chỉ 244Kb, bạn có thể tại www.sandboxie.com, bản miễn phí giới hạn một số tính năng. Dưới là cách thức hoạt động của SC:
   - Sử dụng SC để chạy ứng dụng:
     + Bạn bấm phải vào một ứng dụng, tại menu hiện ra, bạn chọn Run Sandboxed. Ứng dụng sẽ chạy như cách bình thường nhưng trên thanh tiêu đề bạn sẽ thấy có hai kí hiệu [#] giúp bạn phân biệt.
     + Bạn cũng có thể kích hoạt SC tại desktop rồi kéo thả biểu tượng của chương trình vào cửa sổ của SC.
     + Nếu đang chạy mà các ứng dụng muốn quậy máy của bạn thì bạn hãy “xử” nó bằng cách sau: vào menu Terminate All Sandboxed Processes. Mọi ứng dụng đang chạy dưới tay của SC sẽ bị “stop”.
   - Sử dụng SC để lướt Web (thông qua các trình duyệt khác):
    + Bạn cũng làm tương tự như cách trên cho các trình duyệt khác IE.
    + Bạn cũng có thể vào menu Function > Run Sandboxed > chọn Internet Explorer (dùng IE) hoặc chọn Default Browser (dùng trình duyệt mặc định). Tại đây bạn cũng có thể chọn Email Reader để duyệt email an toàn.
    + Nếu bạn không muốn làm hai cách trên bạn cũng có thể tích hợp cho IE một thanh công cụ bằng cách vào menu Option, đánh dấu chọn vào Enable Sandboxie Toolbar for Internet Explorer. Sau đó bạn vào IE, bấm chuột phải vào vùng trống trên thanh công cụ rồi chọn Sandboxie. Khi nào bạn muốn giới hạn một trang Web nào đó hãy bấm vào nút Sandbox this webpage.
   - Từ đây, bạn có thể thoải mái cài đặt phần mềm, lướt Web, duyệt mail (dĩ nhiên phải thông qua SC) mà không sợ bất cứ nguy hiểm nào!
   - Cũng như windows, SC cũng cho bạn tạo nhiều “tài khoản ảo” để sử dụng cho mục đích khác nhau, bạn vào menu Configuration > Create New Sandbox rồi gõ tên tài khoản vào. Khi muốn chuyển qua tài khoản khác, bạn bấm phải chuột vào biểu tượng của SC dưới khay đồng hồ rồi chọn Switch to Sandbox > Chọn tên tài khoản.
   - Thiết lập cảnh báo và “vũ lực” khi một ứng dụng vượt quá giới hạn cho phép: thiết lập này rất quan trọng khi bạn muốn xác định chương trình có “quậy phá” máy mình hay không. Cách làm như sau:
    + Vào menu Configuration > Global Settings > Set Program Alerts. Tại cửa sổ xuất hiện, bạn có thể đánh dấu chọn vào chương trình mà chương trình có thể nhận biết trước, nếu chương trình nào chưa có bạn hãy gõ vào khung bên cạnh đầy đủ tên của tập tin thực thi, mỗi dòng một tập tin. Thiết lập này dành cho mọi tài khoản.
    + Vào menu Configuration > Sandbox Setting > Set Forced Program rồi làm như trên. Các thiết lập này chỉ dành cho từng tài khoản.
    Lưu ý: SC sẽ thiết lập giới hạn cho các ứng dụng chạy trong nó nên các ứng dụng đòi hỏi quyền quản trị sẽ không thể chạy trong SC.

REGISTER:
Name: Me & My Friends
Serial: 42QNQSA
 OR:
  • Name: www.namln.com
  • Serial: C5P13Y1

No comments:

Post a Comment