Please enable JavaScript to access this page.

Tuesday, January 13, 2009

Fresh UI 8.23 - tinh chỉnh và tối ưu các thiết lập ẩn của windows

Fresh UI là chương trình tiện nhỏ gọn (845 KB) nhưng có nhiều tính năng giúp tăng tốc và tối ưu hóa hệ điều hành Windows và các chương trình ẩn trong Windows. Với Fresh UI, bạn sẽ có thể tùy biến giao diện người dùng (UI) của Windows cho thích hợp.

Fresh UI là giải pháp mới để định hình và tối ưu Windows.Được loaded với hàng trăm sự sắp đặt ẩn hữu ích trong Windows XP/2000/NT/98/95/Me, phần mềm này che giấu các phương pháp tùy biến và tối ưu:
- Tùy biến giao diện sử dụng Window (UI- User Interface)
- Tối ưu các sắp đặt hệ thống
- Tối ưu các sắp đặt phần cứng
- Tùy biến sắp đặt các trình ứng dụng Windows
- Điều khiển các điều kiện sử dụng với nhiều cách giải quyết.
- Giao diện sử dụng mới được sắp xếp bởi các khu vực cho việc dễ hoàn thành với diện mạo chi tiết để giới thiệu dễ dàng.

Chương trình thể hiện các thiết lập theo từng chủ đề ở khung bên trái, chẳng hạn như các chủ đề về Internet Explorer, Media Player, Regedit, Windows Update… Chúng ta lần theo từng chủ đề đó và các thiết lập chi tiết sẽ hiện bên khung phải trong cột Option(s), giá trị hiện tại của nó trong cột Current Setting(s), còn cột Support on sẽ cho biết thiết lập hỗ trợ cho chương trình hoặc phiên bản Windows nào.
Khi bấm chọn mỗi thiết lập ta sẽ thấy công dụng của nó ở khung trên. Để thay đổi thiết lập nào, ta chỉ cần bấm kép chuột vào nó. Tùy mỗi thiết lập mà sẽ có nhiều mục để thay đổi, bấm vào mỗi hộp kiểm để đánh dấu (cho phép) hoặc bỏ dấu (không cho phép), sau đó bấm OK.
 _______________
NamLN tổng hợp

No comments:

Post a Comment