Please enable JavaScript to access this page.

Tuesday, December 9, 2008

Google Chrome 0.4.154.33 Beta + Portable

   
   Acid Test là bài kiểm tra cho các trình duyệt về sự tương thích với các chuẩn web của hiện tại và tương lai.Điểm càng cao thì tốc độ xử lý và tương thích với các đoạn mã web càng cao, và Google Chrome 0.3.155
.0 Beta là trình duyệt đầu tiên và duy nhất vượt qua bài kiểm tra này với 100 điểm.
Bảng so sánh:
  1. Google Chrome 0.3.155.0 : 100 %
  2. Opera 9.60.10447: 85 %
  3. Firefox 3.1a1: 84 %
  4. Opera 9.52.10108: 83 %
  5. Firefox 3.0.1: 71 %
  6. Internet Explorer 6.0.2900 và 7.0.57302.13: 11 %

Bạn có thể tự kiểm chứng bài Acid3 Test tại đây


No comments:

Post a Comment