Please enable JavaScript to access this page.

Thursday, November 20, 2008

Gmail đã chính thức hỗ trợ thay đổi giao diện (themes)

   Tuy thông tin về việc hỗ trợ giao diện của Gmail đã xuất hiện vài ngày trước nhưng Google vẫn chưa áp dụng tính năng này cho toàn bộ tài khoản Gmail. Nhưng cho đến hôm nay, tính năng này đã chính thức được áp dụng. Với tính năng này, bạn sẽ có thêm nhuều lựa chọn giao diện thay vì chỉ 2 màu trắng xanh nhàm chán như cũ.
    Để thay đổi bạn hãy vào Cài đặt > Chủ đề (Gmail TV) và Settings > Themes (Gmail tiếng Anh).

No comments:

Post a Comment