Please enable JavaScript to access this page.

Friday, November 21, 2008

Bitdefender Antivirus 2009 key 1 năm bản quyền miễn phí

    Đây là một cách đơn giản nhất để nhận key miễn phí của Bitdefender Antivirus 2009, không cần email, chỉ cần vài giây là bạn đã có 1 key bản quyền để sử dụng!
   1/ Truy cập vào trang web: http://reg.qihoo.com/index.php?op=register&src=360sd&tpl=360sd&destUrl=http://sd.360.cn/sqk.html và điền vào như hình (điền email, password, điền tên và mã bảo mật vào). Bấm vào nút cuối cùng
    2/ Trang tiếp theo mở ra và đã có 1 key cho bạn sử dụng!

Xem thêm: Key BitDefender Internet Security 2008 miễn phí 120 ngày

No comments:

Post a Comment