Please enable JavaScript to access this page.

Tuesday, May 12, 2009

Fresh UI 8.30 - tiện ích tinh chỉnh đa năng cho Windows XP

Fresh UI là giải pháp mới để định hình và tối ưu Windows.Được loaded với hàng trăm sự sắp đặt ẩn hữu ích trong Windows XP/2000/NT/98/95/Me, phần mềm này che giấu các phương pháp tùy biến và tối ưu:
- Tùy biến giao diện sử dụng Window (UI- User Interface)
- Tối ưu các sắp đặt hệ thống
- Tối ưu các sắp đặt phần cứng
- Tùy biến sắp đặt các trình ứng dụng Windows
- Điều khiển các điều kiện sử dụng với nhiều cách giải quyết.
- Giao diện sử dụng mới được sắp xếp bởi các khu vực cho việc dễ hoàn thành với diện mạo chi tiết để giới thiệu dễ dàng.
Fresh UI là chương trình tiện nhỏ gọn (1.4 MB) nhưng có nhiều tính năng giúp tăng tốc và tối ưu hóa hệ điều hành Windows và các chương trình ẩn trong Windows. Với Fresh UI, bạn sẽ có thể tùy biến giao diện người dùng (UI) của Windows cho thích hợp.
Sau khi cài đặt xong, bạn có thể tùy biến thay đổi các ứng dụng, Explorer, hệ thống, giao diện và bảo mật. Ở phần các ứng dụng (Applications), bạn có thể cài đặt cho Internet Explorer như cho hiển thị các tính năng hoặc không cho người khác thay đổi cài đặt kết nối internet trên máy của bạn. Thí dụ, bạn vào mục IE Options Tabs và đặt chức năng ẩn các thẻ trong mục Tool, khiến người khác không thể vào Option trong Tool để thay đổi thông số trong đó. Khi vào mục Regedit, bạn chọn Disable Regedit để cấm người khác truy cập vào các khóa của Regedit.
Ở mục Explorer, bạn có thể cài đặt các tùy chọn tối ưu cho các tập tin, thư mục, ổ đĩa như quyền truy cập, ẩn hoặc giấu các ổ đĩa. Muốn máy tính thông báo tình trạng ổ đĩa, bạn sẽ đặt cảnh báo khi ổ đĩa chỉ còn trống một lượng nhất định.
Mục Modem and Communications sẽ giúp bạn tối ưu hóa kết nối internet. Phần Disable Automatic Modem Connections at Startup sẽ giúp bạn ngăn chặn chức năng Modem tự động kết nối internet khi khởi động máy, tránh cho người dùng khỏi phải trả những khoản phí bất ngờ vì máy tính tự động quay số kết nối.
Với Control Panel -> Hide folder in Control Panel, bạn có thể ẩn đi các Folder có trong Control Panel (nhấp đúp vào mục này và đánh tên Folder trong Enters Filder's name) và điều này sẽ khiến người khác không thể truy cập được vào các Folder nhạy cảm của Control Panel để thay đổi máy tính của bạn.
Phần Windows System sẽ giúp bạn cài đặt các thông số để tối ưu hóa hệ thống cũng như các cài đặt của hệ thống. Trong đó, phần Advanced System Settings sẽ giúp bạn cài đặt các chức năng mở rộng cho hệ thống. File System sẽ cài đặt các chế độ thuộc file hệ thống như khả năng truy cập 32 bit, DMA, File name…
___________

No comments:

Post a Comment