Please enable JavaScript to access this page.

Saturday, February 7, 2009

LiveDrive, lưu trữ và chia sẻ dữ liệu không hạn chế

Dịch vụ lưu trữ dữ liệu trực tuyến LiveDrive là một dịch vụ giúp bạn có thể lưu trữ không giới hạn và truy cập dữ liệu mọi lúc mọi nơi một cách đơn giản và thuận tiện. Dịch vụ đang trong giai đoạn thử nghiệm nhưng tiện ích mà nó mang lại sẽ khiến bạn hài lòng. Mọi thao tác trên ổ đĩa ảo LiveDrive sẽ dễ dàng và quen thuộc như các ổ đĩa trên máy tính của bạn. Bạn phải cài đặt phần mềm LiveDrive để có thể sử dụng ổ đĩa ảo của dịch vụ.
Bạn cũng có thể truy cập và quản lý những tệp tin và thư mục mọi nơi bằng cách sử dụng các chức năng quản lý trực tuyến thậm chí là bằng điện thoại di động ví dụ như iPhone.
Các chức năng chính:
1.    Dễ dàng truy cập dữ liệu từ máy tính cá nhân, Web và các thiết bị di động.
2.    Hoạt động như một ổ đĩa cục bộ (local) thậm chí khi bạn ngắt kết nối  mạng.
3.    Chia sẽ dữ liệu dễ dàng bằng một cái nhấn chuột.
4.    Truy cập dễ dàng qua một tên miền con (sub-domain).

Quản lý như trên ổ đĩa cục bộ

Quản lý trực tuyến

LiveDrive miễn phí và rất hữu ích cho việc lưu trữ và chia sẽ dữ liệu, chúng ta cùng thử nghiệm và đánh giá những lợi ích mà nó mang lại nào.
___________
Theo XHTT

No comments:

Post a Comment