Please enable JavaScript to access this page.

Tuesday, February 10, 2009

Hướng dẫn cài Windows 7 trên Mac nhờ Parallels Desktop

Nếu cài Windows 7 trên Mac thông qua Boot Camp, bạn sẽ có tốc độ và khả năng xử lí nhanh nhất. Ngoài ra, bạn cũng có thể trải nghiệm với Windows 7 thông qua ứng dụng ảo hoá Parallels Desktop 4.0. Bằng cách này, bạn sẽ có thể chạy song song cùng lúc trên một thiết bị cả hai OS.

Click the image to open in full size.

Các bước thực hiện:

1. Nếu bạn lần đầu tiên chạy Parallels Desktop, một cửa sổ giới thiệu sẽ xuất hiện. Bằng không, hãy nhấp vào File -> New Virtual Machine…. Click Continue.

Click the image to open in full size.

2. Trên màn hình dò hệ điều hành, chọn Real CD/DVD-ROM Drive nếu bạn có đĩa DVD Windows 7 hoặc chọn CD/DVD Image nếu bạn có tập tin ảnh iso. Chọn Choose, dò tới tập tin iso này và nhấp ok. Một khi đã sẵn sàng, nhấp Continue.

Click the image to open in full size.

3. Quá trình dò tự động có thể sẽ không thành công. Từ Type: kéo xuống, chọn Windows. Từ Version: kéo xuống, chọn Windows 7. Nhấp Continue.

Click the image to open in full size.

4. Từ cửa sổ Virtual Machine Type, chọn Custom và nhấp Continue.

Click the image to open in full size.

5. Chọn CPUs: phụ thuộc vào máy Mac của bạn. Bạn sẽ phải chỉ định ít nhất 1 GB (1024 MB) RAM cho máy ảo. Nếu không tốc độ của Windows 7 có thể không được như mong đợi. Nhấp Continue.

Click the image to open in full size.

6. Chọn New image file trên màn hình Hard Disk Options. Nhấp Continue.

Click the image to open in full size.

7. Đặt kích cỡ cho ổ đĩa cứng ảo, chọn Specify a size for your virtual hard drive, và chọn Expanding disk (khuyến cáo). Lựa chọn này sẽ cho phép bạn tạo một tập tin có khẳ năng thêm dung lượng khi cài các chương trình mới và đưa dữ liệu vào Windows 7 sau này. Nhấp Continue.

Click the image to open in full size.

8. Chọn Select Shared Networking (Recommended) làm kiểu mạng (Networking Type) và nhấp Continue.

Click the image to open in full size.

9. Trên màn hình lựa chọn tối ưu, chọn Virutal Machine (Recommended) nếu bạn muốn Windows 7 có thêm tài nguyên khi đang chạy, hoặc Mac nếu như ý định ngược lại. Nhấp Continue.

Click the image to open in full size.

10. Cuối cùng, nhập tên cho máy ảo. Nếu bạn muốn bật tính năng chia sẻ tập tin, đánh dấu kiểm vào File Sharing và User Profile Sharing. Nhấp vào More Options và có thể chọn tạo một biểu tượng trên Desktop cho Windows 7. Bạn cũng có thêm lựa chọn chia sẻ máy ảo với người dùng khác trên Mac. Nhấp Creat khi đã chắc chắn.

Click the image to open in full size.

11. Lần nữa, giống như ở bước 2, chọn Real CD/DVD-ROM Drive hoặc CD/DVD Image tuỳ vào sự chuẩn bị của bạn. Nhấp Done để bắt đầu cài.

Click the image to open in full size.

12. Windows 7 sẽ khởi động quá trình cài đặt bằng cách dẫn các tập tin.

Click the image to open in full size.

13. Chọn ngôn ngữ, thời gian, bàn phím... Nhấp Next để tiếp tục.

Click the image to open in full size.

14. Nhấp nút Install now

Click the image to open in full size.

15. Quá trình cài đặt sẽ bắt đầu. Bạn có thể đợi trong giây lát.

Click the image to open in full size.

16. Khi tới trang thông tin bản quyền, chọn chấp nhận điều kiện. Nhấp Next.

Click the image to open in full size.

17. Nhấp vào nút Custom khi được hỏi loại cài đặt nào sẽ thực thi.

Click the image to open in full size.

18. Nếu bạn có nhiều lựa chọn riêng khi cài đặt Windows 7, hãy tuỳ biến lại những gì đã cài đặt ở bước 7. Nhấp Next.

Click the image to open in full size.

19. Bạn sẽ phải đợi. Thời gian đủ để thưởng thức một ly cà phê. Windows 7 có thể sẽ tự khởi động lại trong quá trình cài.

Theo thông tin công nghệ

No comments:

Post a Comment