Please enable JavaScript to access this page.

Wednesday, February 11, 2009

eBook các kỹ năng cơ bản tìm kiếm thông tin trên Internet

Thông tin trên mạng có rất nhiều, nhưng để có thể tìm được thông tin hay và phù hợp mà bạn đang cần là một vấn đề rất khó khăn, đòi hỏi bạn phải biết cách tìm kiếm và chọn lọc thông tin.
Tài liệu “Các kỹ năng cơ bản tìm kiếm trên Internet” của tác giả Nguyễn Tuấn Anh sẽ chia sẻ cho các bạn một vài kỹ năng cơ bản nhất trong việc tìm kiếm thông tin trên Internet.
Nội dung tài liệu bao gồm:
Sưu tầm

No comments:

Post a Comment