Please enable JavaScript to access this page.

Tuesday, February 10, 2009

Driver Magician 3.4 - sao lưu và phục hồi driver cho máy tính

Driver Magician là phần mềm sao lưu và phục hồi chương trình điều khiển cho hệ điều hành Windows,cho phép lấy các trình điều khiển cho các thiết bị từ ổ cứng rồi tạo file sao lưu và có thể sao lưu, trích xuất và phục hồi các trình điều khiển.

Khi cài đặt lại hệ điều hành sau một sự cố nào đó, bạn chỉ cần chọn các trình điều khiển thiết bị cần thiết, rồi để Driver Magician khôi phục lại từ bản sao lưu các trình điều khiển một cách nhanh chóng và dễ dàng, không cần phải sử dụng thêm bất cứ đĩa lưu trình điều khiển nào cả.

Sau khi khởi động lại một lần, tất cả các thiết bị phần cứng của máy sẽ hoạt động ngay. Không những thế, Driver Magician còn có thể dùng để sao lưu và phục hồi các đối tượng khác như thư mục My Documents, Desktop, Registry, Internet Explorer Favorite, các file chứa thư & các thiết lập lọc thư của Outlook Express, các tài khoản thư & sổ địa chỉ của Outlook Express, các file dữ liệu và tài khoản thư của Outlook.
Vài tính năng nổi bật của “Driver Magician”:

* · Có 4 chế độ sao lưu trình điều khiển cho các thiết bị trên máy.
* · Chỉ cần nhấn chuột một làn là có thể lấy lại trình điều khiển cần thiết từ bản sao lưu.
* · Cập nhật trình điều khiển cho các thiết bị trên máy để tăng cường hiệu năng và sự ổn định của hệ thống.
* · Có cơ sở dữ liệu xác định thiết bị & trình điều khiển được cập nhật liên tục.
* · Dò tìm các thiết bị mới.
* · Sao lưu bất kỳ đối tượng nào như My Documents hay Registry.
* · Khôi phục lại bất cứ thứ gì có trong bản sao lưu.
* · Lấy thông tin chi tiết về trình điều khiển cho các thiết bị phần cứng.
* · Sao lưu tất cả các trình điều khiển thành một gói tự cài đặt (dạng EXE), cho phép khôi phục lại các trình điều khiển mà không cần cài Driver Magician.


No comments:

Post a Comment