Please enable JavaScript to access this page.

Tuesday, February 3, 2009

BluffTitler DX9 7.54 - Thiết kế text động 3D tuyệt đẹp

   Một công cụ tuyệt hảo để bạn thiết kế các đoạn chữ động với rất nhiều hiệu ứng và các tùy chỉnh. Ngoài ra bạn cũng có thể dùng kèm với các chương trình chỉnh sửa phim ảnh như Pinacle Studio, Adobe Premier... để đạt hiệu quả cao nhất.

No comments:

Post a Comment