Please enable JavaScript to access this page.

Tuesday, January 13, 2009

Sysinternals Suite 01.12.09, 100 công cụ nhỏ gọn cần thiết cho máy tính


SysInternal là một hãng phần mềm rất nổi tiếng với các công cụ rất nhỏ gọn nhưng hữu ích của mình. Và SysInternal cũng là một trong số ít hãng phần mềm được Microsoft chứng nhận là hoàn toàn không ảnh hưởng máy tính. Nhưng thay vì phải tải về và dùng thử từng công cụ nhỏ, bạn có thể sử dụng SysInternal Suite (SS) với gần 100 công cụ trong đó. Các công cụ này có thể hữu ích cho bạn trong nhiều trường hợp, một số còn là ứng dụng DOS để bạn có thể lập thành các file lệnh (*.bat) để thực hiện nhiều việc cùng lúc.

Một số công cụ tiêu biểu:
- AccessEnum (AccessEnum.exe): công cụ này sẽ giúp bạn xem loại tài khoản nào có quyền đọc (Read) hoặc ghi (Write) lên một thư mục hay khóa registry. Bạn chỉ cần bấm vào Directory hoặc Registry để chọn rồi bấm Scan để xem.

- Auto logon (Autologon.exe): giúp bạn nhanh chóng bật tắt tính năng tự động đăng nhập cho một tài khoản.

- AutoRuns (Autoruns.exe): giúp bạn xem chi tiết mọi ứng dụng, các thư viện dll, driver, dịch vụ… khởi động cùng máy tính. Tập tin autorunsc.exe có tính năng tương tự nhưng là ứng dụng DOS.


- File Monitor (Filemon.exe): ứng dụng này sẽ theo dõi toàn bộ ứng dụng chạy nền trên máy tính và các thư mục, tập tin mà ứng dụng này đang tác động tới. Bạn chỉ cần khởi động lên và File Monitor sẽ tự động quét. Nếu muốn ngừng quét bạn bấm vào nút Capture.

- PsInfo (Psinfo.exe – ứng dụng DOS): xem thông tin chi tiết về máy tính.
- PsPassword (pspasswd.exe - ứng dụng DOS): thay đổi mật khẩu của một tài khoản máy tính, có thể thay đổi các máy trạm trong mạng Lan.
- PsShutdown (psshutdown.exe - ứng dụng DOS): hẹn giờ tắt, log off, khởi động lại… cho máy tính hiện tại hay các máy khác trong mạng.
- Registry Monitor (regmon.exe): tính năng tương tự File Monitor nhưng là quét và kiểm soát các khóa registry.

Lưu ý: khi khởi động một công cụ sẽ có cửa sổ License Agreement hiện lên, bạn bấm vào Agree để đồng ý, các lần khởi động sau sẽ không gặp nữa.

No comments:

Post a Comment