Please enable JavaScript to access this page.

Thursday, January 15, 2009

The Open Racing Car Simulator 1.3.1 - một trong các game đua xe miễn phí hay nhất thế giới

TORCS là từ viết tắt của The Open Racing Car Simulator.
Là một game đua xe 3D với 20 chiếc xe, 34 đường đua và 11 đội đua khác nhau. Là một trong những game đua xe hay nhất mà miễn phí. TORCS chạy trên nhiều hệ điều hành khác nhau, bao gồm Linux, FreeBSD, MacOSX và Windows. Game được phát hành theo giấy phép miễn phí, mã nguồn mở GPL.
Được đánh giá là 1 trong những game hay nhất chạy trên Linux, TORCS có chứa trong nó hơn 50 loại xe khác nhau, với trên 20 đường đua và 50 bạn đua làm đối thủ. Bạn có thể điều khiển xe bằng joystick hay bánh lái gắn thêm với máy tính nếu có. Tất nhiên là bạn luôn có thể sử dụng chuột và bàn phím để lái xe. TORCS hỗ trợ nhiều hiệu ứng đồ họa như ánh sáng, khói xe, vết phanh, … và có nhiều mẫu mã, thuộc tính cho mỗi thành phần của xe.
Sau đây là hệ thống nút:
Controls:
F1: Help
F12: Screen shot
Home/End : Zoom max/min
PageUp/Dn: Select prev./next car
F2..F11 : Camera views (multiclick on the sme function key to get more views)
M :Track maps
[ / ] :Split / unsplit screen
< / | / > : Zoom out/default/in
0 : Arcade board
1 : Driver board
2 : Driver counters
3 :Leader board
4 : G/Cmd graph
5: FPS counter
9: Mirror
C : Movie capture
Space : Skip Pre Start
Esc: Stop current race
P : pause
. / + / - : Real/acceleration/slow time
______________
Tổng hợp


No comments:

Post a Comment