Please enable JavaScript to access this page.

Wednesday, January 14, 2009

Khắc phục Windows Installer Popups báo lỗi thiếu file .MSI

Đầu tiên, chúng ta tải về CCleaner và chạy registry scan, điều này giúp chúng ta giải quyết được nhiều vấn đề với registry, nhất là những khóa không còn dùng đến. Tuy nhiên, bước này không giải quyết được vấn đề liên quan đến Windows Installer popup. Vì vậy, chúng ta cần download Windows Installer Cleanup Utility và cài đặt nó lên máy tính.
Sau khi chạy Windows Installer Cleanup và xóa bản cài đặt liên quan đến Turbotax và Itsdeductible, khởi động lại máy tính. Sau đó trở lại Windows Desktop, thử mở một vài chương trình mà trước đó không thể thể mở đúng cách. Mỗi chương trình được mở không có bất kì vấn đề nào. Điều đó có nghĩa là vấn đề đã được giải quyết.

Nếu bạn gặp rắc rối với các vấn đề liên quan đến một chương trình đòi cài đặt file .msi bị thiếu, thì vấn đề có lẽ tương tự nhưng vấn đề xảy ra với Windows Installer. Hãy download Windows Installer Cleanup Utility và khắc phục lỗi đó.
 
Theo Quản trị mạng


No comments:

Post a Comment