Please enable JavaScript to access this page.

Friday, January 16, 2009

CMC CodeWalker AntiRootkit Tool - chương trình diệt rookit của VN

CodeWalker AntiRootkit Tool Screenshot
CodeWalker là 1 công cụ chống rootkit được viết và phát triển hoàn toàn bởi người Việt, công cụ này cho phép bạn:
  • Phát hiện các process ẩn
  • Phát hiện các driver ẩn
  • Phát hiện các file ẩn
  • Phát hiện các hook trong cả kernel mode và usermode
Chương trình hoạt động rất tốt với các loại rootkit như rustock, srizbi, costrat, tdss variants, … Ngoài ra, khi so sánh với 1 số chương trình chống rootkit khác, CodeWalker còn tỏ ra nổi trội hơn như sau:
  • Phát hiện hidden driver tốt hơn RootkitUnhooker LE, IceSword, GMER và RootRepeal: ví dụ Rustock.B, Rustock.C + all PoC hidden driver rootkits.
  • Check hook kỹ và sâu hơn RkU và IceSword.
  • Các tính năng khác đều ngang bằng.
Hiện tại, phần mềm đang được phát triển ở giai đoạn Beta (thử nghiệm). Vì vậy rất cần sự đóng góp ý kiến về cách thức họat động, bổ xung chức năng, … để tác giả hoàn thiện hơn và sớm đưa ra phiên bản chính thức.
CodeWalker AntiRootkit Tool Screenshot 

No comments:

Post a Comment