Please enable JavaScript to access this page.

Friday, December 5, 2008

AbiWord 2.6.5, trình soạn thảo văn bản nhỏ gọn thay thế cho Word

AbiWord là trình soạn thảo văn bản rất nhỏ gọn có thể dùng thay thế Word trong những trường hợp cần thiết.
AbiWord Portable hỗ trợ các định dạng file như: *.abw, *.atw (định dạng file của AbiWord Portable), *.doc. *.dot, *.rtf, *.txt, *.text, *.html, *.htm, *.xhtml, *.odt…
Với một giao diện tương tự Word, bạn sẽ không phải tốn nhiều thời gian để làm quen.

  Size: 5.95 MB
Download Here
Portable 2.6.5: http://jaist.dl.sourceforge.net/sourceforge/portableapps/AbiWord_Portable_2.6.5.paf.exe

No comments:

Post a Comment