Please enable JavaScript to access this page.

Friday, November 14, 2008

Sao lưu và phục hồi tài khoản Gmail

    Những người chỉ dùng webmail thay vì có thêm trình hỗ trợ sẽ không phải lo lắng nguy cơ mất dữ liệu trong tài khoản một khi quên mật khẩu hoặc bị tin tặc đánh cắp tài khoản nếu như họ có thể thực hiện việc sao lưu. Với Gmail Backup, việc sao lưu dữ liệu, thư trong Gmail sẽ được thực hiện một cách dễ dàng.    Gmail Backup sẽ sao lưu tất cả các thư mục và thư trong đó, gồm cả các nhãn, ngày và trường. Trước khi có thể thực hiện việc sao lưu, người dùng phải bật tính năng truy cập IMAP trong Setting. Sau đó, công việc sao lưu thư sẽ được tự động thực hiện một cách dễ dàng. Nếu muốn sao lưu thư tại một thời gian cụ thể, người dùng có thể chọn đặt thời gian cụ thể theo ý định.

    Tất cả các thư được sao lưu sẽ lưu trữ với định dạng eml của Microsoft, có thể dễ dàng nhập thư vào một trình thư điển tử khác. Gmail Backup còn mang đến khả năng khôi phục các thư đã sao lưu trước đó.

Văn Vượng (theo gHacks) - TTCN

No comments:

Post a Comment