Please enable JavaScript to access this page.

Saturday, November 15, 2008

Key BitDefender Internet Security 2008 miễn phí 120 ngày

Key này do Intel Việt Nam phân phát miễn phí.
Gồm 3 bước đơn giản:
1/ Truy cập vào trang web http://www.bitdefender.com/site/Promotions/intelvietnam
2/  Điền thông tin các nhân vào, bạn ch3i cần điền Tên, Họ và Email.
3/ Mở email lên để nhận key miễn phí!

No comments:

Post a Comment