Please enable JavaScript to access this page.

Saturday, November 15, 2008

Kaspersky Internet Security 2009 key 90 ngày miễn phí

   1/ Truy cập vào trang web http://www.kaspersky.pl/mag/chip/kis2009.html
   2/ Tại "Kod z magazynu: *" điền vào KIS2009-538491
Tại Imię i Nazwisko/Nazwa Firmy: * điền vào tên bạn
Tại Adres E-mail: nhập địa chỉ email.
Tại Adres: điền đại một địa chỉ nào đó
Nhập mã số trong hình cho chính xác
   3/ Cuồi cùng bấm Zarejestruj để đăng kí, mở email lên để nhận key 90 ngày.

Xem thêm nhiều cách nhận key miễn phí nữa tại đây

No comments:

Post a Comment