Please enable JavaScript to access this page.

Monday, November 17, 2008

gMote 1.32 - "Vẽ vời" để khởi động ứng dụng

    gMote (gM) là một cuộc cách mạng trong việc sử dụng máy tính :D
    gM có một cách hoạt động hoàn toàn mới đó là bạn phải dùng chuột “vẽ” để khởi động một ứng dụng nào đó. Dễ dàng và nhanh hơn hẳn các cách truyền thống. Cách này còn đặc biệt hữu dụng với các laptop sử dụng touch-pad, bạn không phải khó khăn rê chuột rồi bấm nút nữa. Ngoài ra, bạn còn có thể “vẽ” để làm nhiều việc ví dụ như đóng cửa sổ, mở một thẻ mới, mở một trang web, sang bài nhạc mới v.v…


THIẾT LẬP: trước tiên bạn cần thiết lập để gM có thể nhận biết được các “nét vẽ” của bạn.

- Tại giao diện chính của gM, bạn bấm vào nút Create gesture, tiếp tục bấm vào mục Choose an action rồi chọn một trong các hành động gồm Browser (dành cho trình duyệt như refesh, new tab – thẻ mới, close tab – đóng một thẻ…), Media player (dành cho trình nghe nhạc như play/pause, next track - bài tiếp…), windows (dành cho windows như Search – tìm kiếm, Start button – mở menu Start…), Special (các hành động đặc biệt như cut – cắt, paste – dán,…)… Bạn có thể chọn vào mục Program để hành động là mở một ứng dụng hoặc mục Website để mở một trang web.

- Sau khi đã chọn hành động xong, bạn phải vẽ hình tương ứng cho hành động đó tại khung Recording bên phải. Bạn chỉ cần giữ nút trái chuột và vẽ hình tùy thích. Lưu ý: các hình vẽ cho từng hành động phải có nét đặc trưng và không tương tự nhau. Nếu có nét tương tự bạn sẽ thấy thông báo Look like motion kèm theo số thứ tự của hành động có hình vẽ giống, bạn phải đổi hình vẽ khác, nếu không đổi bạn sẽ có thể thực hiện hai hành động cùng lúc với một hình vẽ.

- Sau khi đã thiết lập xong, bạn hãy, bạn hãy bấm nút Save set trên thanh công cụ. Nếu bạn muốn sao lưu các thiết lập này thì bấm vào nút Save as để lưu lại vào một nơi nào đó, khi cần thì bấm nút Load set để dùng các thiết lập này. Cuối cùng bạn bấm nút Hide để ẩn gM xuống khay hệ thống.

SỬ DỤNG:

Khi cần khởi động một ứng dụng nào đó, bạn hãy giữ nút Ctrl + Shift rồi rê chuột để vẽ hình của hành động tương ứng, nếu nhận biết được gM sẽ thực hiện cho bạn.Lưu ý: để gM khởi động cùng hệ thống, bạn hãy bấm chuột phải vào biểu tượng hình chữ g dưới khay hệ thống và chọn Always run at startup.
 ________
 gM có dung lượng chỉ 598 KB và hoàn toàn miễn phí, bạn có thể tải bản mới nhất là 1.3 tại


___________
Lưu Nhật Nam
www.namln.com


No comments:

Post a Comment